Novosti

Članarina - Covid-19 - što i kako dalje?

Dragi polaznici, roditelji i prijatelji športa,

citiramo: ˝Sukladno Odluci Stožera Civilne zaštite RH o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih koja je stupila na snagu 19. ožujka 2020. godine u cilju suzbijanja širenja virusa COVID-19 obustavlja se rad sportskih građevina Ustanove upravljanje sportskim objektima na razdoblje od 30 dana počem od 19. ožujka 2020.˝. – završen citat.

Ravnatelj: Marinko Tomić

Daklem, suočeni s novonastalom situacijom vezanom uz virus COVID-19 i potpuno opravdanim mjerama poduzetim u svezi obuzdavanja navedenog, evidentno je da plivački klubovi u narednom razdoblju neće moći obavljati svoju djelatnost čime je dovedena u pitanje egzistencija naših trenera i demonstratora koji predano rade sa našim polaznicima budući da je većina financirana iz članarina.

S postojećim stanjem, PK Novi Zagreb, kao i većina klubova u Gradu Zagrebu, nema puno opcija – možemo smanjiti plaće na minimalac, preživjeti mjesec, dva i, na kraju, dati otkaz trenerima i zaposlenicima što bi značilo i konačno zatvaranje kluba ili pokušati podjednako raspodijeliti negativne efekte na sve segmente kluba kako bi opstali, održali hladni pogon i bili u mogućnosti po završetku posebnih okolnosti u kratkom vremenu podići pogon u punu funkciju.

S tim u svezi, PK Novi Zagreb poziva sve svoje polaznike, roditelje i prijatelje športa da svojim doprinosom i energijom pomognu Klubu u ovim posebnim okolnostima kako bi zadržali svoje trenere bilo putem plaćanja članarine, koja je u biti znak pripadnosti Kluba, bilo nekim drugim putem u dogovoru sa svojim Klubom.

U svrhu napisanog, dana 23.03.2020. UO Kluba je na sjednici UO donio Odluku o privremenoj izmjeni Pravilnika o plaćanju članarine za programe početnog i natjecateljskog treniranja plivanja i programa usavršavanje plivanja i programa školica plivanja PK Novi Zagreb donesenog na sjednici UO dana 02. rujna 2019. godine:

Izmijenjeni tekst glasi, izdvojeni (bitni) dijelovi:

Članak 3.

Članarina za Programe početnog i natjecateljskog plivanja iznosi 125,00kn/ mjesec bez obzira na broj braće i sestara u Klubu.

Članarina u ispisanom iznosu na računu uplaćuje se do 15. dana u tekućem mjesecu na IBAN Kluba uz obavezni unos Poziva na broj.

Član za kojeg nije uplaćena članarina ili je uplaćena NE potpuna članarina neće moći trenirati nakon prestanka posebnih okolnosti sve dok članarina iz razdoblja posebnih okolnosti ne bude uplaćena ili podmirena u cijelosti.

Članak 4.

Članarina za Program usavršavanje plivanja iznosi 125,00kn/ mjesec bez obzira na broj braće i sestara u Klubu.

Članarina u ispisanom iznosu na računu uplaćuje se do 15. dana u tekućem mjesecu na IBAN Kluba uz obavezni unos Poziva na broj.

Član za kojeg nije uplaćena članarina ili je uplaćena NE potpuna članarina neće moći trenirati nakon prestanka posebnih okolnosti sve dok članarina iz razdoblja posebnih okolnosti ne bude uplaćena ili podmirena u cijelosti.

Članak 7.

Pravilnik stupa na snagu s danom objave na stranicama Kluba.

Izmjene i dopune Pravilnika vrijede do prestanka mjera koje je Stožer Civilne zaštite RH donio u svezi ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih manifestacija koja je stupila na snagu 19. ožujka 2020. godine u cilju suzbijanja širenja virusa COVID-19 te do osiguranja uvjeta za normalan nastavak rada Kluba ili do nove Odluke Kluba.

***

Privremeno izmijenjeni Pravilnik o plaćanju članarine za programe početnog i natjecateljskog treniranja plivanja i programa usavršavanje plivanja i programa školica plivanja PK Novi Zagreb nalazi se na našim internetskim stranicama na adresi www.swimzg.hr

Napomena:

Članarina za 03-2020 plaća se prema izdanim računima, a novi obračun članarina vrijedi s danom 01.04.2020.

Napomena 2:

Zbog posebnih okolnosti i tehničkih nemogućnosti Klub neće moći ispostaviti račune za članarinu te molimo da uplate budu izvršene prema poznatom obrascu plaćanja – npr.

2020(godina)04(mjesec) - …. (broj člana)

I na kraju,

čuvajte sebe, čuvajte druge i samo pozitiva!!

Zahvaljujemo na razumijevanju i nadamo se daljnjoj suradnji!!

Srdačno,

Vaš i naš PK Novi Zagreb

O nama

Poštovani prijatelji plivanja,

nakon dovršetka i puštanja u pogon bazena u Utrinama (2004.), konačno su zadovoljeni i osnovni uvjeti za pokretanje vlastite škole plivanja čime je naš klub otvorio novo poglavlje stvaranja te vjerujemo da sa svojim radom i zadovoljnim članovima i dalje dostojno prezentiratiramo svoj grad kao i do sada.

Info

Plivački klub Novi Zagreb

Adresa: Kombolova 4 a, 10010 Zagreb

Fax: 01/ 6521 912

E-mail: swimzg@swimzg.hr

Pratite nas