Članarina, Pravilnik

Na temelju članka 39. stavak 2. točka 18. Statuta Plivačkog kluba Novi Zagreb Upravni odbor Kluba (u daljnjem tekstu UO) na sjednici održanoj dana 11. studeni 2022. godine donio je izmjene i dopune

PRAVILNIKA

O PLAĆANJU ČLANARINE ZA PROGRAME NATJECATELJSKOG PLIVANJA, PLIVAČKE ŠKOLE I USAVRŠAVANJE PLIVANJA

I

Ovim Pravilnikom utvrđuje se obveza plaćanja i visina članarine za sve članove Plivačkog kluba Novi Zagreb (u daljnjem tekstu: Klub).

II

Plaćanje članarine u Klubu je obaveza članova Kluba.

Članarina se uplaćuje bez obzira na prisustvo polaznika na treningu, ne ovisi o ostvarenom broju treninga, izvršenom programu ili postignutim rezultatima na natjecanjima osim kada je to drugačije propisano Statutom, ovim Pravilnikom ili odlukom Upravnog odbora Kluba (u daljnjem tekstu: UO).

Obaveza plaćanja članarine proizlazi jedino i isključivo iz statusa članstva u Klubu.

Iz plaćenih članarina Klub financira svoje djelatnosti i provođenje programa Kluba.

III

Uplatom prve članarine nakon prijama u Klub polaznik postaje članom Kluba i potvrđuje svoje mjesto u plivačkoj grupi.

Prva članarina se uplaćuje najkasnije 7 dana od dana upisa u Klub.

Neplaćanjem članarine u navedenom roku smatra se kako je kandidat odustao od upisa u Klub.

Kopiju prve uplate članarine potrebno je donijeti treneru grupe na uvid.

Sve sljedeće potvrde uplate ne treba donositi na uvid treneru osim ako to ne zatraži trener u svrhu usklađivanja evidencije uplata.

IV

PROGRAMI NATJECATELJSKOG PLIVANJA:

- grupa Natjecatelji A,

- grupa Natjecatelji B i

- grupa Kadeti.

GRUPA NATJECATELJI A I KADETI

Osnovna redovna članarina iznosi 301,36kn/ mjesec - do 31.12.2022., a od 01.01.2023. članarina iznosi 40€/ mjesec.

Članarina se plaća u razdoblju od 11 mjeseci (rujan-srpanj).

U razdoblju od 01. - 05. dana u tekućem mjesecu roditelj polaznika na dostavljenu mail adresu dobiva uplatnicu na osnovu koje se vrši plaćanje članarine za navedeno razdoblje treniranja.  

Članarina se plaća do 20. dana u tekućem mjesecu na naznačeni IBAN Kluba uz obavezni unos Poziva na broj.

Član za kojeg nije uplaćena članarina ili je uplaćena NE potpuna članarina do 20. dana u mjesecu prema odluci UO Kluba, neće moći trenirati niti se natjecati dok članarina ne bude uplaćena ili podmirena u cijelosti.

Klub odobrava popust prilikom plaćanja članarine za drugog (i svakog slijedećeg) člana iz iste obitelji (sestra/ brat) u programu Plivačka škola po modelu popusta iz Plivačke škole.

Klub NE odobrava popust za brata/ sestru ako se isti nalaze u Programu Natjecateljskog plivanja (grupe Natjecatelji A, Natjecatelji B i Kadeti).

Članovi Kluba koji su stekli status vrhunskog sportaša 1., 2., i 3. kategorije - pojedinačno, sukladno kriterijima Hrvatskog olimpijskog odbora, oslobođeni su plaćanja članarine za vrijeme trajanja njihovog statusa vrhunskog sportaša 1., 2. i 3. kategorije - pojedinačno.

GRUPA NATJECATELJI B

Osnovna redovna članarina iznosi 330,00kn/ mjesec - do 31.12.2022., a od 01.01.2023. članarina iznosi 43.80€/ mjesec.

Članarina se plaća u razdoblju od 11 mjeseci (rujan-srpanj).

U razdoblju od 01. - 05. dana u tekućem mjesecu roditelj polaznika na dostavljenu mail adresu dobiva uplatnicu na osnovu koje se vrši plaćanje članarine za navedeno razdoblje treniranja.  

Članarina se plaća do 20. dana u tekućem mjesecu na naznačeni IBAN Kluba uz obavezni unos Poziva na broj.

Član za kojeg nije uplaćena članarina ili je uplaćena NE potpuna članarina do 20. dana u mjesecu prema odluci UO Kluba, neće moći trenirati niti se natjecati dok članarina ne bude uplaćena ili podmirena u cijelosti.

Klub odobrava popust prilikom plaćanja članarine za drugog (i svakog slijedećeg) člana iz iste obitelji (sestra/ brat) u programu Plivačka škola po modelu popusta iz Plivačke škole.

Klub NE odobrava popust za brata/ sestru ako se isti nalaze u Programu Natjecateljskog plivanja (grupe Natjecatelji A, Natjecatelji B i Kadeti).

V

PROGRAMI PLIVAČKE ŠKOLE

- grupe A, grupe B, grupe C,

- grupa Mlađi kadeti.

Osnovna redovna članarina iznosi 301,36kn/ mjesec - do 31.12.2022., a od 01.01.2023. članarina iznosi 40€/ mjesec.

Članarina se plaća u razdoblju od 10 mjeseci (rujan-lipanj).

U razdoblju od 01. - 05. dana u tekućem mjesecu roditelj polaznika na dostavljenu mail adresu dobiva uplatnicu na osnovu koje se vrši plaćanje članarine za navedeno razdoblje treniranja.  

Članarina se plaća do 20. dana u tekućem mjesecu na naznačeni IBAN Kluba uz obavezni unos Poziva na broj.

Član za kojeg nije uplaćena članarina ili je uplaćena NE potpuna članarina do 20. dana u mjesecu prema odluci UO Kluba, neće moći trenirati niti se natjecati dok članarina ne bude uplaćena ili podmirena u cijelosti.

Klub odobrava popust prilikom plaćanja članarine za drugog (i svakog slijedećeg) člana iz iste obitelji (sestra/ brat) u programu Plivačka škola po modelu popusta iz Plivačke škole.

VI

BRAĆA I SESTRE U KLUBU

Za polaznika iz iste obitelji (brat/ sestra) u programu Plivačka škola Klub odobrava popust te se članarina plaća po modelu:

- za 1. polaznika, mjesečno – redovna cijena programa (ovisno o programu),

- za 2. polaznika iz iste obitelji (brat/ sestra), mjesečno – 250,00kn/ polaznik* - do 31.12.2022, a od 01.01.2023. članarina iznosi 33.18€/ mjesec (* popust na redovnu cijenu),

- za 3. polaznika iz iste obitelji (brat/ sestra), mjesečno – 250,00kn/ polaznik* - do 31.12.2022, a od 01.01.2023. članarina iznosi 33.18€/ mjesec (* popust na redovnu cijenu).

U slučaju NE redovitog plaćanja članarine ukidaju se popusti za dva ili više polaznika iz iste obitelji te članarina iznosi 301,36kn mjesečno - članarina do 31.12.2022., a od 01.01.2023. članarina iznosi 40€/ mjesec polaznik (redovna cijena).

Nakon što uplata članarine postane redovita (redovita uplata 3 mjeseca zaredom) UO može razmotriti vraćanje povlastice plaćanja članarine za dva ili više polaznika u Klubu u programu Plivačka škola.

POPUST SE NE ODOBRAVA za drugo/ treće dijete u Klubu ako je isto u programu Usavršavanja plivanja.

VII

PROGRAM USAVRŠAVANJE PLIVANJA

Osnovna redovna članarina iznosi 301,36kn/ mjesec - do 31.12.2022., a od 01.01.2023. članarina iznosi 40€/ mjesec.

Članarina se plaća u razdoblju od 10 mjeseci (rujan-lipanj).

U razdoblju od 01. - 05. dana u tekućem mjesecu roditelj polaznika na dostavljenu mail adresu dobiva uplatnicu na osnovu koje se vrši plaćanje članarine za navedeno razdoblje treniranja.  

Članarina se plaća do 20. dana u tekućem mjesecu na naznačeni IBAN Kluba uz obavezni unos Poziva na broj.

Član za kojeg nije uplaćena članarina ili je uplaćena NE potpuna članarina do 20. dana u mjesecu prema odluci UO Kluba, neće moći trenirati niti se natjecati dok članarina ne bude uplaćena ili podmirena u cijelosti.

Članovi koji su platili sve članarine zaključno sa 06im mjesecom imaju prednost prilikom izrade plivačkih grupa za nadolazeću plivačku sezonu.

Klub NE odobrava popust za drugog člana iz iste obitelji (sestra/ brat).

***

Tečaj korišten za izračun je: 1 euro = 7,53450 kuna, a konverzija plaćanja članarina iz kuna u euro provoditi će se u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

***

VIII

ZAVRŠNO

Uplata članarine ne može se izvršiti ˝uplatom na ruke˝.

NE plaćanje članarine 2 mjeseca = automatsko brisanje iz članstva Kluba uz obavezu plaćanja nepodmirenih članarina.

Ponovni upis u PK Novi Zagreb ili dobivanje licence za prelazak u drugi klub biti će mogući nakon podmirenja zaostalih obaveza.

Roditelji su dužni čuvati kopiju uplate kao dokaz uplate te istu na zahtjev trenera dostaviti na uvid radi usklađivanja evidencije uplata.

Ispis polaznika vrši se na zahtjev roditelja/ staratelja i to pisanom obaviješću na mail Kluba nakon čega prestaje obveza plaćanja članarine.

Član/ ica nije ispisan iz Kluba sve dok ga ne ispiše roditelj/ staratelj.

Ukoliko članstvo u Klubu prestane nakon 15og dana u mjesecu članarina se plaća u punom iznosu za tekući mjesec u kojem je prestalo članstvo.

Nakon ispisa iz Kluba (regularni ispis/ brisanje iz članstva zbog NE plaćanja članarine) ponovni upis u Klub ne može se izvršiti 60 dana od dana ispisa osim ako o Zamolbi za ponovnim upisom bivšeg člana UO Kluba ne odluči drugačije (ne odnosi se na razdoblje ljetnih školskih praznika).

Za članove Kluba koji će biti uključeni u (nove) programe Kluba, a koji nisu navedeni ovim Pravilnikom o plaćanju članarine, visina članarine će se odrediti odlukom UO.

IX

Sva tumačenja Pravilnika daje UO Kluba.

Pravilnik stupa na snagu s danom objave na stranicama Kluba.

Alen Pišpek

predsjednik

O nama

Poštovani prijatelji plivanja,

nakon dovršetka i puštanja u pogon bazena u Utrinama (2004.), konačno su zadovoljeni i osnovni uvjeti za pokretanje vlastite škole plivanja čime je naš klub otvorio novo poglavlje stvaranja te vjerujemo da sa svojim radom i zadovoljnim članovima i dalje dostojno prezentiratiramo svoj grad kao i do sada.

Info

Plivački klub Novi Zagreb

Adresa: Kombolova 4 a, 10010 Zagreb

E-mail: swimzg@swimzg.hr

Pratite nas