Članarina, Pravilnik

Na temelju članka 23. stavka 1. točke 3. Statuta Plivačkog kluba Novi Zagreb Upravni odbor Kluba (u daljnjem tekstu UO) na sjednici održanoj dana 22. srpnja 2021. godine donio je izmjene i dopune

PRAVILNIKA

O PLAĆANJU ČLANARINE ZA PROGRAME NATJECATELJSKOG TRENIRANJA PLIVANJA, PLIVAČKE ŠKOLE I USAVRŠAVANJA PLIVANJA

 I

Ovim Pravilnikom utvrđuje se obveza plaćanja i visina članarine za sve polaznike Programa početnog i natjecateljskog treniranja plivanja te Programa Usavršavanje plivanja Plivačkog kluba Novi Zagreb (u daljnjem tekstu: Klub).

II

Plaćanje članarine u Klubu je obavezno.

Članarina se plaća 10 mjeseci tijekom godine počevši sa članarinom za mjesec rujan (upisi novih polaznika i početak treninga za stare polaznike) i završno sa članarinom za mjesec lipanj (vrijedi samo za članove koji ne treniraju u 07om i/ ili 08om mjesecu!).

Članarina se uplaćuje bez obzira na prisustvo polaznika na treningu (prehlade i sl.) tj. polaznik ne plaća članarinu jedino ako je ispisan iz Kluba.

Iz plaćenih članarina Klubu financira svoje djelatnosti i provođenje programa Kluba.

III

Uplatom prve članarine nakon prijama u Klub polaznik postaje članom Kluba i potvrđuje svoje mjesto u plivačkoj grupi.

Prva članarina se uplaćuje najkasnije 7 dana od dana upisa u Klub. Ne plaćanjem članarine u navedenom roku smatra se da je kandidat odustao od upisa u Klub.

Kopiju prve uplate potrebno je donijeti treneru grupe.

Sve slijedeće potvrde uplate ne treba donositi na uvid treneru osim ako to ne zatraži trener.

IV

Članarina za Program NATJECATELJSKO PLIVANJE plaća se u mjesečnim ratama prema modelu:

- polaznik/ ca A ekipe – članarina iznosi 250,00kn/ polaznik bez obzira na broj braće i sestara u Klubu,

- polaznik/ ca B ekipe – članarina iznosi 300,00kn/ polaznik bez obzira na broj braće i sestara u Klubu.

U razdoblju od 01. -05. dana mjeseca na mail adresu roditelja polaznika Klub šalje uplatnicu za uplatu članarine u tekućem mjesecu.

Članarina u ispisanom iznosu na računu uplaćuje se do 20. dana u tekućem mjesecu na naznačeni IBAN Kluba uz obavezni unos Poziva na broj.

Član za kojeg nije uplaćena članarina ili je uplaćena NE potpuna članarina do 20. dana u mjesecu prema odluci UO Kluba, neće moći trenirati dok članarina ne bude uplaćena ili podmirena u cijelosti.

U slučaju NE redovitog plaćanja članarine ukidaju se popusti za dva ili više polaznika iz iste obitelji te članarina iznosi 250,00kn mjesečno/ polaznik bez obzira na broj braće i sestara u Programu Plivačka škola.

Nakon što uplata članarine postane redovita (redovita uplata 3 mjeseca zaredom) UO može razmotriti vraćanje povlastice plaćanja članarine s popustom.

Popust se odobrava za drugo/ treće dijete u Klubu ako je isto u programu Plivačka škola.

Popust se NE odobrava za drugo/ treće dijete u Klubu ako je isto u programu Usavršavanja plivanja.

V

Članarina za Program PLIVAČKA ŠKOLA plaća se u mjesečnim ratama prema modelu:

- 1 polaznik, mjesečno – 250,00kn,

- drugi polaznik iz iste obitelji (brat/ sestra), mjesečno – 200,00kn* (popust),

- treći polaznik iz iste obitelji (brat/ sestra), mjesečno – 200,00kn* (popust).

U razdoblju od 01. -05. dana mjeseca na mail adresu roditelja polaznika Klub šalje uplatnicu za uplatu članarine u tekućem mjesecu.

Članarina u ispisanom iznosu na računu uplaćuje se do 20. dana u tekućem mjesecu na naznačeni IBAN Kluba uz obavezni unos Poziva na broj.

Član za kojeg nije uplaćena članarina ili je uplaćena NE potpuna članarina do 20. dana u mjesecu prema odluci UO Kluba, neće moći trenirati dok članarina ne bude uplaćena ili podmirena u cijelosti.

U slučaju NE redovitog plaćanja članarine ukidaju se popusti za dva ili više polaznika iz iste obitelji te članarina iznosi 250,00kn mjesečno/ polaznik bez obzira na broj braće i sestara u Programu Plivačka škola.

Nakon što uplata članarine postane redovita (redovita uplata 3 mjeseca zaredom) UO može razmotriti vraćanje povlastice plaćanja članarine s popustom.

Članovi koji su platili sve članarine zaključno sa 06im mjesecom imaju prednost prilikom izrade plivačkih grupa za nadolazeću plivačku sezonu.

Popust se NE odobrava za drugo/ treće dijete u Klubu ako je isto u programu Usavršavanja plivanja.

VI

Članarina za Program USAVRŠAVANJE PLIVANJA iznosi 280,00kn/ mjesec bez obzira na broj braće i sestara u Klubu.

U razdoblju od 01. -05. dana mjeseca na mail adresu roditelja polaznika Klub šalje uplatnicu za uplatu članarine u tekućem mjesecu.

Članarina u ispisanom iznosu na računu uplaćuje se do 20. dana u tekućem mjesecu na naznačeni IBAN Kluba uz obavezni unos Poziva na broj.

Član za kojeg nije uplaćena članarina ili je uplaćena NE potpuna članarina do 20. dana u mjesecu prema odluci UO Kluba, neće moći trenirati dok članarina ne bude uplaćena ili podmirena u cijelosti.

Članovi koji su platili sve članarine zaključno sa 06im mjesecom imaju prednost prilikom izrade plivačkih grupa za nadolazeću plivačku sezonu.

VII

Uplata članarine se ne može izvršiti ˝uplatom na ruke˝.

VIII

Ne plaćanje članarine 2 mjeseca = automatsko brisanje iz članstva Kluba uz obavezu plaćanja nepodmirenih članarina.

Ponovni upis u PK Novi Zagreb ili dobivanje licence za prelazak u drugi klub biti će mogući nakon podmirenja zaostalih obaveza.

Roditelji su dužni čuvati kopiju uplate kao dokaz uplate te istu na zamolbu trenera donijeti na uvid.

Ispis polaznika vrši se na zahtjev roditelja/ staratelja i to pismenom obaviješću na mail Kluba.

Član/ ica nije ispisan iz Kluba sve dok ga ne ispiše roditelj/ staratelj.

Bez obzira na datum ispisa u mjesecu članarina se plaća u punom iznosu.

Nakon ispisa iz Kluba (regularni/ brisanje iz članstva zbog ne plaćanja članarine) ponovni upis u Klub ne može se izvršiti najmanje 60 dana od dana ispisa osim ako o Zamolbi za ponovnim upisom bivšeg člana UO Kluba ne odluči drugačije (ne odnosi se na razdoblje ljetnih školskih praznika).

IX

Pravilnik stupa na snagu s danom objave na stranicama Kluba.

Alen Pišpek

predsjednik

O nama

Poštovani prijatelji plivanja,

nakon dovršetka i puštanja u pogon bazena u Utrinama (2004.), konačno su zadovoljeni i osnovni uvjeti za pokretanje vlastite škole plivanja čime je naš klub otvorio novo poglavlje stvaranja te vjerujemo da sa svojim radom i zadovoljnim članovima i dalje dostojno prezentiratiramo svoj grad kao i do sada.

Info

Plivački klub Novi Zagreb

Adresa: Kombolova 4 a, 10010 Zagreb

Fax: 01/ 6521 912

E-mail: swimzg@swimzg.hr

Pratite nas