Članarina, privremeni Pravilnik Covid-19

Na temelju članka 23. stavka 1. točke 3. Statuta Plivačkog kluba Novi Zagreb Upravni odbor Kluba (u daljnjem tekstu UO) na sjednici održanoj dana 23. ožujka 2020. godine donio je Odluku o privremenoj izmjeni i provođenju

PRAVILNIKA

O PLAĆANJU ČLANARINE ZA PROGRAME POČETNOG I NATJECATELJSKOG TRENIRANJA PLIVANJA

i

PROGRAMA USAVRŠAVANJE PLIVANJA PK NOVI ZAGREB

 

Članak 1.

Ovim privremenim Pravilnikom utvrđuje se obveza plaćanja i visina članarine za sve polaznike Programa početnog i natjecateljskog treniranja plivanja te Programa Usavršavanje plivanja Plivačkog kluba Novi Zagreb (u daljnjem tekstu: Klub).

Članak 2.

Plaćanje članarine u Klubu je obavezno.

Članarina se uplaćuje bez obzira na prisustvo polaznika na treningu (prehlade i sl.) tj. polaznik ne plaća članarinu jedino ako je ispisan iz Kluba.

Iz plaćenih članarina Klubu financira svoje djelatnosti i provođenje programa Kluba.

Članak 3.

Članarina za Programe početnog i natjecateljskog plivanja iznosi 125,00kn/ mjesec bez obzira na broj braće i sestara u Klubu.

Članarina u ispisanom iznosu na računu uplaćuje se do 15. dana u tekućem mjesecu na IBAN Kluba uz obavezni unos Poziva na broj.

Član za kojeg nije uplaćena članarina ili je uplaćena NE potpuna članarina neće moći trenirati nakon prestanka posebnih okolnosti sve dok članarina iz razdoblja posebnih okolnosti ne bude uplaćena ili podmirena u cijelosti.

Članak 4.

Članarina za Program usavršavanje plivanja iznosi 125,00kn/ mjesec bez obzira na broj braće i sestara u Klubu.

Članarina u ispisanom iznosu na računu uplaćuje se do 15. dana u tekućem mjesecu na IBAN Kluba uz obavezni unos Poziva na broj.

Član za kojeg nije uplaćena članarina ili je uplaćena NE potpuna članarina neće moći trenirati nakon prestanka posebnih okolnosti sve dok članarina iz razdoblja posebnih okolnosti ne bude uplaćena ili podmirena u cijelosti.

Članak 5.

Uplata članarine se ne može izvršiti ˝uplatom na ruke˝.

Članak 6.

Ne plaćanje članarine 2 mjeseca = automatsko brisanje iz članstva Kluba.

Ponovni upis u PK Novi Zagreb ili dobivanje licence za prelazak u drugi klub biti će mogući nakon podmirenja zaostalih obaveza.

Roditelji su dužni čuvati kopiju uplate kao dokaz uplate te istu na zahtjev trenera donijeti na uvid.

Ispis polaznika vrši se na zahtjev roditelja/ staratelja i to pismenom obaviješću na mail Kluba.

Član/ ica nije ispisan iz Kluba sve dok ga ne ispiše roditelj/ staratelj.

Bez obzira na datum ispisa u mjesecu članarina se plaća u punom iznosu.

Članak 7.

Pravilnik stupa na snagu s danom objave na stranicama Kluba.

Izmjene i dopune Pravilnika vrijede do prestanka mjera koje je Stožer Civilne zaštite RH donio u svezi ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih manifestacija koja je stupila na snagu 19. ožujka 2020. godine u cilju suzbijanja širenja virusa COVID-19 te do osiguranja uvjeta za normalan nastavak rada Kluba ili do nove Odluke Kluba.

Zbog posebnih okolnosti i tehničkih nemogućnosti Klub neće moći ispostaviti račune za članarinu te molimo da uplate budu izvršene prema poznatom obrascu plaćanja – npr.:

2020(godina)04(mjesec) - …. (broj člana)

Alen Pišpek, predsjednik

O nama

Poštovani prijatelji plivanja,

nakon dovršetka i puštanja u pogon bazena u Utrinama (2004.), konačno su zadovoljeni i osnovni uvjeti za pokretanje vlastite škole plivanja čime je naš klub otvorio novo poglavlje stvaranja te vjerujemo da sa svojim radom i zadovoljnim članovima i dalje dostojno prezentiratiramo svoj grad kao i do sada.

Info

Plivački klub Novi Zagreb

Adresa: Kombolova 4 a, 10010 Zagreb

Fax: 01/ 6521 912

E-mail: swimzg@swimzg.hr

Pratite nas