Odlazak na natjecanja, Pravilnik

 

Upravni odbor PK Novi Zagreb na sjednici održanoj dana 15. siječnja 2024. donio je dopunu:

 

PRAVILNIKA ZA ODLAZAK NA NATJECANJA

 

KATEGORIZACIJA NATJECANJA:

Natjecanja po kategorijama:

 • međunarodna natjecanja
 • nacionalna natjecanja
 • regionalna natjecanja
 • pozivni mitinzi
 • natjecanja lokalnog karaktera

 

UVJETI ZA ODLAZAK NA NATJECANJE:

Međunarodna natjecanja

U ovu skupinu natjecanja spadaju sva natjecanja koja su razinom iznad državnih prvenstava. Natjecanja kao što su Olimpijske igre, Svjetska prvenstva, Europska prvenstva, Mediteranske igre i slično.

 

Uvjeti za odlazak na natjecanja:

 • Registracija u HPS.
 • Zdravstveni status (obavljen liječnički pregled).
 • Uvjet za nastup na natjecanjima ove razine je propisan od vrhovnih saveza.
 • Podmirene obveze prema Klubu.
 • Stručna procjena trenera.

 

Nacionalna natjecanja

U ovu skupinu spadaju pojedinačna i ekipna prvenstva Hrvatske.

 

Uvjeti za odlazak na natjecanja:

 • Registracija u HPS.
 • Zdravstveni status (obavljen liječnički pregled).
 • Ispunjenost kriterija dolaska na trening u ciklusu priprema za natjecanje (min. 75% i više).
 • Stručna procjena trenera.
 • Podmirene obveze prema Klubu.
 • Uvjet za nastup na natjecanjima ove razine je propisan od vrhovnih saveza (Norme HPS-a).

 

Regionalna natjecanja

U ovu skupinu natjecanja spadaju regionalna prvenstva Hrvatske za dobne kategorije, kadete i mlađe kadete i početnike.

 

Uvjeti za odlazak na natjecanja:

 • Registracija u HPS.
 • Zdravstveni status (obavljen liječnički pregled).
 • Ispunjenost kriterija dolaska na trening u ciklusu priprema za natjecanje (min. 75% i više) i
 • klupska norma sa graničnim vremenima za nastup na Regionalnom natjecanju na prijedlog Gl. trenera.
 • Stručna procjena trenera.
 • Podmirene obveze prema Klubu.

 

Pozivni mitinzi

U ovu skupinu spadaju natjecanja pozivnog karaktera. Natjecanja ovog karaktera su HPS grand prix, HPS mini grand prix, Miting Sv. Patrika i slična natjecanja.

 

Uvjeti za odlazak na natjecanja:

 • Registracija u HPS.
 • Zdravstveni status (obavljen liječnički pregled).
 • Podmirene obveze prema Klubu.
 • Stručna procjena trenera (kod prekobrojnog broja plivača trener svojom procjenom određuje popis plivača koji idu).
 • Napomena – plivač koji unutar sezone odbije odlazak ili se ne odaziva na natjecanje na 2 nastupa bez opravdanog razloga ne može biti u natjecateljskom pogonu.

 

Natjecanja lokalnog karaktera

Natjecanja koja se odvijaju u Zagrebu, u organizaciji Kluba (pokazna natjecanja - NE treba registracija u HPS) i organizaciji Zagrebačkog plivačkog saveza (Zg lige - POTREBNA registracija u HPS).

 

Uvjeti za odlazak na natjecanja:

 • Zdravstveni status (obavljen liječnički pregled).
 • Podmirene obveze prema Klubu.
 • Stručna procjena trenera.

 

FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE NATJECANJA:

 

MEĐUNARODNA NATJECANJA

Odlazak na međunarodna natjecanja u cijelosti pokriva nacionalni savez ili Klub.

 

NACIONALNA NATJECANJA

 

POJEDINAČNO PRVENSTVO HRVATSKE (PH)

1. Skupina plivača – 75% troškova snosi Klub, 25% o trošku plivača:

Plivač koji na trenutnoj listi HPS, pred odlazak na PH, ima isplivano vrijeme unutar 5 najboljih rezultata u jednoj disciplini na kojoj je ostvario pravo nastupa u kategoriji u kojoj ima pravo nastupa.

Plivač koji ima 4 A norme isplivane i 2 isplivana vremena u 10 najboljih vremena prema trenutnoj listi HPS-a pred odlazak na PH u kategoriji u kojoj ima pravo nastupa.

2. Skupina plivača – 50% troškova snosi Klub, 50% o trošku plivača:

Plivači sa isplivane 4 A norme u u kategoriji u kojoj ima pravo nastupa.

3. Skupina plivača – 25% troškova snosi Klub, 75% o trošku plivača:

Plivači sa isplivane 3 A norme u kategoriji u kojoj ima pravo nastupa.

4. Natjecatelj – osvajač pojedinačne medalje na državnom prvenstvu dobiva povrat svih troškova natjecanja.

 

EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE (EPH)

Troškove nastupa ekipe na EPH od razine B na više (A) u potpunosti snosi Klub.

Troškovi nastupa ekipe na EPH razine C plaćaju se u omjeru 50% troškova snosi Klub, 50% o trošku plivača.

 

REGIONALNA PRVENSTVA HRVATSKE (RPH)

Troškove nastupa snose plivači u cijelosti.

 

POZIVNI MITINZI

Troškove nastupa snose plivači u cijelosti.

 

NATJECANJA LOKALNOG KARAKTERA

Troškove nastupa snose plivači u cijelosti.

 

POVRAT TROŠKOVA U SLUČAJU ODUSTANKA OD NASTUPA
U slučaju odustanka od nastupa na natjecanju člana Kluba koji je već platio troškove prijevoza i smještaja, Klub će izvršiti povrat novca samo u slučaju da pružatelj usluga prijevoza ili smještaja izvrši povrat novca za člana koji je odustao od nastupa i u onoj mjeri i iznosu u kojem je to pružatelj usluga izvršio.

 

Završno:

Kategorizacija natjecanja je određena prema dugoročnim interesima Kluba, s obzirom na dugoročni Plan rada i cilj Kluba.

Provedba Pravilnika ovisi o financijskim mogućnostima Kluba.

 

Pravilnik stupa na snagu s danom 16.01.2024.

 

Alen Pišpek

Predsjednik Kluba

Bazen Utrina, Kombolova 4a

Kontaktirajte nas

Ime i prezime *
Email adresa *
Vaš upit
GDPR i uvjeti *

Potvrđujem suglasnost s GDPR odredbama i uvjetima poslovanja