Odlazak na natjecanja, Pravilnik

Upravni odbor PK Novi Zagreb na sjednici održanoj dana 15. svibnja 2023. donio je dopunu:

 

PRAVILNIKA ZA ODLAZAK NA NATJECANJA

 

KATEGORIZACIJA NATJECANJA:

Natjecanja po kategorijama:

 • međunarodna natjecanja
 • nacionalna natjecanja
 • regionalna natjecanja
 • pozivni mitinzi
 • natjecanja lokalnog karaktera

 **

UVJETI ZA ODLAZAK NA NATJECANJE:

Međunarodna natjecanja

U ovu skupinu natjecanja spadaju sva natjecanja koja su razinom iznad državnih prvenstava. Natjecanja kao što su Olimpijske igre, Svjetska prvenstva, Europska prvenstva, Mediteranske igre i slično.

Uvjeti za odlazak na natjecanja:

 1. Registracija u HPS.
 2. Zdravstveni status (obavljen liječnički pregled).
 3. Uvjet za nastup na natjecanjima ove razine je propisan od vrhovnih saveza.
 4. Podmirene obveze prema Klubu.
 5. Stručna procjena trenera.

 **

Nacionalna natjecanja

U ovu skupinu spadaju pojedinačna i ekipna prvenstva Hrvatske.

Uvjeti za odlazak na natjecanja:

 1. Registracija u HPS.
 2. Zdravstveni status (obavljen liječnički pregled).
 3. Ispunjenost kriterija dolaska na trening u ciklusu priprema za natjecanje (min. 75% i više).
 4. Stručna procjena trenera.
 5. Podmirene obveze prema Klubu.
 6. Uvjet za nastup na natjecanjima ove razine je propisan od vrhovnih saveza (Norme HPS-a).

 **

Regionalna natjecanja

U ovu skupinu natjecanja spadaju regionalna prvenstva Hrvatske za dobne kategorije, kadete i mlađe kadete i početnike.

Uvjeti za odlazak na natjecanja:

 1. Registracija u HPS.
 2. Zdravstveni status (obavljen liječnički pregled).
 3. Ispunjenost kriterija dolaska na trening u ciklusu priprema za natjecanje (min. 75% i više) i
 4. klupska norma sa graničnim vremenima za nastup na Regionalnom natjecanju na prijedlog Gl. trenera.
 5. Stručna procjena trenera.
 6. Podmirene obveze prema Klubu.

 **

Pozivni mitinzi

U ovu skupinu spadaju natjecanja pozivnog karaktera. Natjecanja ovog karaktera su HPS grand prix, HPS mini grand prix, Miting Sv. Patrika i slična natjecanja.

Uvjeti za odlazak na natjecanja:

 1. Registracija u HPS.
 2. Zdravstveni status (obavljen liječnički pregled).
 3. Podmirene obveze prema Klubu.
 4. Stručna procjena trenera (kod prekobrojnog broja plivača trener svojom procjenom određuje popis plivača koji idu).

Napomena – plivač koji unutar sezone odbije odlazak ili se ne odaziva na natjecanje na 2 nastupa bez opravdanog razloga ne može biti u natjecateljskom pogonu.

 **

Natjecanja lokalnog karaktera

Natjecanja koja se odvijaju u Zagrebu, u organizaciji Kluba (pokazna natjecanja - NE treba registracija u HPS) i organizaciji Zagrebačkog plivačkog saveza (Zg lige - POTREBNA registracija u HPS).

Uvjeti za odlazak na natjecanja:

 1. Zdravstveni status (obavljen liječnički pregled).
 2. Podmirene obveze prema Klubu.
 3. Stručna procjena trenera.

 *****

FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE NATJECANJA:

 

MEĐUNARODNA NATJECANJA

Odlazak na međunarodna natjecanja u cijelosti pokriva nacionalni savez ili Klub.

 **

NACIONALNA NATJECANJA

 

POJEDINAČNO PRVENSTVO HRVATSKE (PH)

1. Skupina plivača – 75% troškova snosi Klub, 25% o trošku plivača:

A. Plivač koji na trenutnoj listi HPS, pred odlazak na PH, ima isplivano vrijeme unutar 5 najboljih rezultata u jednoj disciplini na kojoj je ostvario pravo nastupa u kategoriji u kojoj ima pravo nastupa.

B. Plivač koji ima 4 A norme isplivane i 2 isplivana vremena u 10 najboljih vremena prema trenutnoj listi HPS-a pred odlazak na PH u kategoriji u kojoj ima pravo nastupa.

2. Skupina plivača – 50% troškova snosi Klub, 50% o trošku plivača:

A. Plivači sa isplivane 4 A norme u u kategoriji u kojoj ima pravo nastupa.

3. Skupina plivača – 25% troškova snosi Klub, 75% o trošku plivača:

A. Plivači sa isplivane 3 A norme u kategoriji u kojoj ima pravo nastupa.

4. Natjecatelj – osvajač pojedinačne medalje na državnom prvenstvu dobiva povrat svih troškova natjecanja.

 **

EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE (EPH)

Troškove nastupa ekipe na EPH od razine B na više (A) u potpunosti snosi Klub.

Troškovi nastupa ekipe na EPH razine C plaćaju se u omjeru 50% troškova snosi Klub, 50% o trošku plivača.

 **

REGIONALNA PRVENSTVA HRVATSKE (RPH)

Troškove nastupa snose plivači u cijelosti.

 **

POZIVNI MITINZI

Troškove nastupa snose plivači u cijelosti.

 **

NATJECANJA LOKALNOG KARAKTERA

Troškove nastupa snose plivači u cijelosti.

 **

Završno:

Kategorizacija natjecanja je određena prema dugoročnim interesima Kluba, s obzirom na dugoročni Plan rada i cilj Kluba.

Provedba Pravilnika ovisi o financijskim mogućnostima Kluba.

Pravilnik stupa na snagu s danom 15.05.2023.

Alen Pišpek

Predsjednik Kluba

**

O nama

Poštovani prijatelji plivanja,

nakon dovršetka i puštanja u pogon bazena u Utrinama (2004.), konačno su zadovoljeni i osnovni uvjeti za pokretanje vlastite škole plivanja čime je naš klub otvorio novo poglavlje stvaranja te vjerujemo da sa svojim radom i zadovoljnim članovima i dalje dostojno prezentiratiramo svoj grad kao i do sada.

Info

Plivački klub Novi Zagreb

Adresa: Kombolova 4 a, 10010 Zagreb

E-mail: swimzg@swimzg.hr

Pratite nas